Brv za pešce v ZAPUŽAH

Investitor / naročnik: Občina Radovljica

Lokacija: Zapuže

Spletna stran: www.radovljica.si

Podatki o projektu

Tip projekta: novogradnja

Predviden čas trajanja gradnje: Dolžina

Leto: 2014

Naše storitve na projektu

Načrtujete investicijo?

Zagotovite si učinkovito rešitev!